UTVECKLAR TEAM OCH LEDARE

Teambuilding och Teamutveckling som och stärker din grupp i positiv riktning

"Vi blir framgångsrika när vi fokuserar på möjligheter, styrkor och det som fungerar"

Teambuilding med LIVSLÄRA bygger och stärker ditt team 

Livslära erbjuder alltifrån korta föreläsningar och workshop till längre skräddarsydda upplägg inom individ, team och organisationsutveckling.

Programmet planeras i nära samråd med beställaren så att syfte och mål skall löpa som en röd tråd i programmet. Livslära samarbetar med olika konferensanläggningar och kan även hjälpa till med att skapa en helhetslösning för er konferens, utbildning och kickoff. 

Teambuilding - Kommunikation och Samarbete

Teamutveckling - för ökad effektivitet

Att skapa arbetsglädje

Coachande ledarskap

Målinriktad mental träning

Utbildning i Lösningsfokus

Turskolan - Somliga har faktiskt mer tur än andra. Hur tänker de?

Personlig Coaching

Genom Coaching kan du få hjälp med både målsättning, fokusering och genomförande. Jag är katalysatorn som gör att du hittar både viljan och kraften att genomföra dina mål.   

Idrottscoaching

Vill du ha en coach som kan hjälpa dig att locka fram det bästa hos dig, för att nå dina mål och må och prestera bättre!