KUNDER OCH REFERENSER

Kommentarer från tidigare kunder

Tack än en gång för gårdagens insats. Du får mer än beröm från oss alla i ledningsgruppen.

Håkan Boman
AF BYGG

Vi på Volvo personvagnars Bilsäkerhetscentrum, krockprovning har haft
nöjet att få engagera Roland ”Tigern” Ericsson under en dag på Hotell Strandbaden i Falkenberg.
Temat under dagen var Team/vi känsla och att styra tankarna i positiv riktning.
Rolands smittsamma personliga engagemang och starka utstrålning bidrog starkt till en lyckad som hela gruppen haft stor behållning av i det fortsatta förändringsarbetet.

Håkan Gustafson
VOLVO

Ledarutveckling ”Livskvalitet och ledarskap”

Vi deltagare, som ingår i ledningsgruppen för Hyresgästföreningen i Västra Sverige, uppskattar den ledarutveckling som Roland Ericsson genomfört tillsammans med oss.

Vi anser att ledarutvecklingen tillfört oss nya insikter och samt att den hjälper oss i vår roll som chefer och ledare i vår organisation.

Lennart Sjöstedt
HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Roland är en mycket inspirerande föreläsare och visar ett brinnande intresse i det han gör. Han har mycket kunskap i ämnet, men framförallt mycket erfarenhet som han delar med sig av. Det har kommit mycket positiv feedback från samtliga grupper och klubben fortsätter att ha en dialog med Roland.

Helena Utkovic Westergren
GOTIHA TENNIS KLUBB

Varmt TACK för Din medverkan under Teaterdagarna!

Många av dina åhörare har berättat hur givande det var.

Mireille Bergström
RIKSTEATERN

Ett underhållande och mycket givande program som hade till syfte att stärka och motivera anställda personal.

Eftersom Roland hade en förmåga att intressera och fängsla sin deltagarna på ett lättsamt sätt, bidrog detta narturligt till en öppen dialog.

Johan Lindström
ARBETSFÖRMEDLINGEN