Teamutveckling med lösningsfokus
Vårt arbetssätt genomsyras utav ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Om lösningsfokus

Grundtanken med ett lösningsfokuserat arbetssätt är att man tillsammans med individ eller grupp konstruerar lösningar i stället för att leta orsaker och lösa problem. Metodiken har under cirka 30 år använts med framgång i företag och offentliga organisationer som eftersträvar effektivt förändringsarbete.

Grundprinciperna i Lösningsfokus

 • Laga inte det som inte är trasigt
 • Lyfta fram det som fungerar bra och gör mer utav det
 • När det inte fungerar och gör något annat i stället
 • Leta inte problem, utan fokusera på framtidsvisioner och mål
 • Påbörja ett förändringsarbete som bygger på små steg framåt

Detta sammandrag ska ses som en mycket kort introduktion till vad lösningsfokuserat arbetssätt och förhållningssätt är. Förhoppningen är att detta sammandrag kan skapa intresse, nyfikenhet och en vilja att veta mer.

Teambuilding – 

Kommunikation och Samarbete

Teambuilding (Halvdag)

Vi varvar korta teoripass med roliga problemlösningsövningar och diskussioner, både utomhus och inomhus. Övningarna följs upp med en processgenomgång. Ni får en inblick i upplevelsebaserad inlärning samt en del tankar och idéer med Er hem att utveckla i den egna gruppen.

Teambuilding (Heldag)

Heldagen skräddarsyr vi utifrån era behov och förutsättningar. Programmet kan genomföras antingen med en helt nysammansatt grupp, där man vill ha en bra start tillsammans och vill lära känna varandra bättre, eller med befintliga arbetsgrupper där spelregler och mål redan är satta, men samarbetet och vägen dit behöver utvecklas. Vi använder samarbetsövningar under roliga och stimulerande former både utomhus och inomhus.

Teamutveckling –

för ökad effektivitet

Om din grupp eller team står inför nya utmaningar eller och om du vill få teamet att samarbeta bättre och ”dra åt samma håll” kan grupp och  teamutveckling vara en bra lösning.
I grupp och teamutveckling arbetar vi med gruppens möjligheter och utmaningar. Fokus är på nu-situation och vad önskat läge är. 

Vi vill alltså med grupp och teamutveckling uppmuntra till olika åsikter, öppet uttrycka egna tankar och idéer, medvetenhet om begränsningar och möjligheter. Detta bidrar till att gruppen samarbetar på bästa sätt.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Vi bokar ett första kostnadsfritt samtal på (ca 60 minuter) med oss där vi diskuterar dina behov och det du behöver hjälp med. Med grund i detta planerar vi hur vi kan utforma ett samarbete och upplägg som stämmer överens med dina och gruppens önskemål.

Att skapa arbetsglädje –

ur ett lösningsfokuserat perspektiv

Trött på att fastna i problem? Vill du istället sikta framåt och ta vara på de resurser och goda erfarenheter finns?
En föreläsning och introduktion till lösningsfokuserat arbetssätt. Lösningsinriktat synsätt är ett positivt, enkelt och effektivt sätt att frigöra energi, möjligheter och kompetens hos grupper och individer. Målsättningen är att ge deltagarna konkreta verktyg och färdigheter som kan tillämpas direkt.

Coachande Ledarskap

Vill du bli bättre på att coacha och motivera dina medarbetare till bättre resultat? Det coachande ledarskapet handlar om att stötta och vägleda medarbetarna åt rätt håll och till nya nivåer. Du får konkreta och tydliga verktyg som du direkt kan använda vid möten, samtal med personal, arbetsgrupper och utvecklingsarbete. Föreläsningen varvas med korta teorier och övningar.

Målinriktad Mental träning

Föreläsningen tar upp hur vi kan påverka våra handlingar och prestationer genom att träna ”psykiskt” – alltså vår mentala styrka. Att våga, att ta utmaningar, att skaffa sig ett bra självförtroende.

Under avslappning kan du med ord och inre bilder medvetet påverka dig själv, dina tankar på ett positivt sätt. Föreläsningen ger dig en grund, från vilket du sedan kan gå vidare på egen hand.

Innehåll

 • Vad är mental träning?

 • Tankens kraft och betydelse

 • att fokusera kroppens energi på bästa sätt just nu 

 • att hjälpa ditt undermedvetna att hjälpa dig

 • en metod för att sätta och uppnå mål

Utbildning i Lösningsfokus

Lär dig metoderna för att se lösningarna. Vill du veta vad lösningsfokus är eller vill du att dina kollegor skall veta?

Du får metoder som du direkt kan använda vid möten, samtal med personal, arbetsgrupper och organisationsutveckling

Målgrupp 

Utbildningen är lämplig för alla som arbetar med människor och vill lära sig något om lösningsfokuserat arbetssätt

Innehåll 

 • Grunder och förhållningssätt  

 • Lösningsfokuserad coaching

 • Att vända klagomål till önskemål

 • Starta och följa upp förändringsarbete

 • Att ställa skalfrågor

 • Lösningsfokuserat reflekterande team

Arbetsformer

Arbetsformerna är konkreta, praktiska övningar för att träna användning av ett lösningsfokuserat förhållnings- och arbetssätt varvat med korta teoripass.
Utbildningen omfattar två halvdagar men kan vid beställning av uppdragsutbildning anpassas efter behov.

Turskolan –

Somliga har faktiskt mer tur än andra. Hur tänker de?

En föreläsning och workshop för er som är nyfikna på hur ni kan öka er tur. Vi arbetar utifrån fyra vetenskapliga principer, som visat sig leda till ökad tur. Ni får en allmän inblick i tankesättet samt några konkreta verktyg ni kan använda både i arbetet och privat.